> Ձեռնարկություն

Բիզնես ծառայություններ

Ապագա տվյալների բազան հավաքագրողների համար կլինի շատ հզոր մատչելի գործիք և կփոխի առցանց հավաքագրման շուկան: Մարդկային ռեսուրսների մասնագետը կարող է առցանց տեսնել տարբեր համալսարանների շրջանավարտների հազարավոր CV-ներ: CV-ները կընտրվեն ընդլայնված որոնման միջոցով՝ ապագա գործատուի պահանջներին համապատասխան:

Գրանցման մասին հրահանգները կարող եք կարդալ օգտատիրոջ համար նախատեսված ձեռնարկում See the help video about enterprise registration and CV search and download* See the help video about enterprise job offer publication and candidacy reception*