> Ուսանողներ

Ի ուշադրություն շրջանավարտներին

Այս համակարգի շրջանակներում, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին կառաջարկվի ծառայություններ ՝ բարելավելու ինքնակենսագրությունների մատչելիությունը եւ որակը, որոնք էլ լայնորեն կտարածվեն Ինտերնետում՝ մեծացնելով զբաղվածության մասին տեսանելիությունը եւ հնարավորությունները: Ծրագրի նպատակն է յուրաքանչյուր շրջանավարտին ապահովել մի շարք անվճար ծառայություններ.