> Ուսանողներ > Գրանցում

Ընտրե՛ք կրթական ծրագրի անվանումը

Հարցաթերթի լրացումը նախատեսված է ծրագրին մասնակցող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտերի համար: Դա հնարավորություն կտա արտահայտելու Ձեր կարծիքը՝ ուսումնական գործընթացների վերաբերյալ, որը կարևոր է Ձեր ուսումնական հաստատությունում կրթական ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը բարելավելու համար, ինչպես նաև համացանցում տեղադրել Ձեր ինքնակենսագրությունը՝ հաստատված ուսումնական հաստատության կողմից:

Գրանցվե՛ք հիմա:
  • 1

    Ընտրե՛ք Ձեր կրթական աստիճանը

  • 2

    Ներմուծե՛ք Ձեր անձնական տվյալները

  • 3

    Ընտրե՛ք գաղտնաբառը և հաստատե՛ք այն

Ներմուծե՛ք գոնե մեկ սահմանափակում՝ կրթական ծրագրերի ցուցակը տեսնելու համար: